I Ka Luna O Waimea - Words & music by Keali`ikaleo`olaeaenuikaumanamana VIII Blaisdell

Aia i ka luna o Waimea
Pumehana hoʻi kāua
I ka ua e kipuʻupuʻu
Me ka noe e a ka uhiwai


Hui:
Mai none mai none mai ʻoe
He aha aʻe nei kāu hana
E neneʻe mai, e nanea mai
E hoʻonipo kāua

I nā puʻu kinikini lehulehu
Ua lohe mai kahi mele
E hoʻoni nei ia loko
O kuʻu puʻu wai

Hui:
Mai none mai none mai ʻoe
He aha aʻe nei kāu hana
E neneʻe mai, e nanea mai
E hoʻonipo kāua

Kaua i kahi a ke aloha
I lupea i ke ʻala
Onaona hoʻi keʻala
I ke ano ahiahi

Hui:
Mai none mai none mai ʻoe
He aha aʻe nei kāu hana
E neneʻe mai, e nanea maie
E hoʻonipo kāua

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Aia i ka luna o Waimea
Pumehana hoʻi kāua
I ka ua e kipuʻupuʻu

Hui:
Mai none mai none mai ʻoe
He aha aʻe nei kāu hana
E neneʻe mai, e nanea mai
E hoʻonipo kāua


There, in the heights of Waimea
You and I share warmth
From the cold rain
And the mist and fog

Chorus:
Oh don't tease me
Can't you see what you're doing to me
Cuddle close
And let us make love

In the numerous hills
A certain melody is heard
Causing a stir
W
ithin my heart

Chorus:
Oh don't tease me
Can't you see what you're doing to me
Cuddle close
And let us make love

We two in this place of love
Saturated with fragrance
Fragrance so lovely
Fills the evening air

Chorus:
Oh don't tease me
Can't you see what you're doing to me
Cuddle close
And let us make love

Tell the refrain
There, in the heights of Waimea
You and I share warmth
From the cold rain

Chorus:
Oh don't tease me
Can't you see what you're doing to me
Cuddle close
And let us make love


Source: Kealiʻi Blaisdell's CD "Malumaluakua" -This was written (07/08/2008) about a naughty little dream of Kealiʻi and his wife up in Waimea, Hawaiʻi. Having a lot of kaona, shall we say PG-13 rating? Translated by Kealiʻi Blaisdell, Copyright 2008, Kealiʻi Blaisdell