I Ka Pō Āme Ke Ao (Night and Day) - Lena Salis & Vicky Silva 

Hili hewa kahi manaʻo la
Kē ʻole ke kūkākūkā
Makahewa wale kuʻu liʻa ana la
I ka pō āme ke ao

Kuhi au a he iʻa ono la
Ka puʻu ke momoni nei
Makahewa wale kuʻu liʻa ana la
I ka pō āme ke ao

Noho ʻoe a hoʻomanaʻo la
Ka nani aʻo ka ua
Makahewa wale kuʻu liʻa ana la
I ka pō āme ke ao

Haʻina mai ka puana la
Ke ʻole ke kūkākūkā
Makahewa wale kuʻu liʻa ana la
I ka pō āme ke ao
It was wrong to think of someone else
But I won't discuss it
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day

I suppose it`s a delectable fish
For the throat to swallow
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day

You act like you remember
The beauty of the rain
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day

The story is told
But I won't discuss it
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day