Ka Ua I Hamakua I Ke Kai Opae`Ula - Mele Ma`i for Kamehameha

Ka ua i Hamakua i ke kai Opaeʻula lā
Mahiki i luna lā
Hāʻule i lalo lā
Mahiki i luna lā
Hāʻule i lalo lā
Kū ʻoe ka owao waha
kui kele

ʻAuhea ia
Eia maʻane`i lā
Aia mahea
Eia maʻane`i lā
A he
Oia nei kuli lohe ʻole lā
E maumau e
He Maʻi o Kamehameha

The rain at Hamakua, the sea at Opaeʻula
Drops from above
Fall down
Drops from above
Fall down
You are pierced at the mouth of the forest
by the thrust of the needle

Where is it?
Here it is
Where is it now
Here it is, over here
So!
Here is the silent one who perseveres
He acts
The Maʻi of Kamehameha


Source: Ka Pa Hula Manu Translator unknown