Ka Uʻi Kaulana O Ka Uhiwai (The Beauty of the Heavy Mist) - by Kekupuohi
 
I aloha Mana i ka uhiwai
I ka noe a ka ua kikoni ʻili
A he hoa kuiulili hoe e ka anu
I hoʻoi poi po me ke kēhau
 
Ke pua mai la i Waiʻaleʻale
Pohai luna i ka iwi polena
I mahuʻi au i ke kani a ka ʻiwa
I ka hone a ka leo a ka naulu
 
Ulu mai ka manaʻo liʻa i ka nani
Kuʻu hoa ka ehuehu a ka noe
Ke ʻuleuleu nei no Waimea
E kaunu me ka ua kipuʻu
 
O ke ani peahi a ka lau niu
Kuʻu ipo i ke kai hāwanawana
Kau mai ka haliʻa no Honolulu
Ku`u ipo i ka la`i o ke kaona
 
E hea mai ka leo i mehana wau
E ka uʻi kaulana o ka uhiwai
Hea aku mākou, o mai ʻoe
O Kalanikauleleiaiwi ʻoe
Mana is loved for its heavy mist
Brought by the misty rain that pelts the skin
You are a companion that shares the cold
The cold that courts the dew

It rises up on Waiʻaleʻale
Whose height is the haunt of the birds
It was the frigate bird that called my attention
To the sound of the rain laden wind

A delight over the beauty
Came into the mind, my companion in the mist
Waimea is always alive
With the wind and the chilling rain

The leaves of the palm tree beckon
To my sweetheart of the whispering sea
A yearning for Honolulu comes
For my sweetheart and the peace of the town

Call to me and give me warmth
O beauty of the land of mist
We call to you, oh, answer us
You, O Kalanikauleleiaiwi


Source: S. Cunha Bergstrom Collection - Kekupuohi was a chiefess who composed this mele for her descendant, Kalanikauleleiaiwi, the daughter of Sam Parker. Verse 1, stanza 1, Mana is the name of the Parker home on Parker Ranch. Verse 2, stanza 1, Waiʻaleʻale is a land section in Waipiʻo on the island of Hawaiʻi. Copyright 1902 William H. Coney. Translated by Mary Pukui