Ka Waimea Swing - Words by Thelma Sproat Bugbee, Music by Irmgard ʻAluli


Eia lā ka pō o ka wela lā
Nui ana o ka leʻaleʻa lā
E ʻoni ana nā poʻe sure kēla!
Hele hula nā wāwae
Me ka Waimea swing
Me ka Waimea swing

Uʻi nā pua lei like ʻole lā
Pūlehulehu nā pua aia lā
Kani nā kîkala ma kāmaʻa lā
Aia cowboy me ka Waimea swing
Me ka Waimea swing

Kani wāhie mai ne nā pila lā
Hū maila kani waiolina lā
Hui nā ʻukulele kīkā hōʻalu lā
Kani maila e ka Waimea swing
E ka Waimea swing

Ma ʻaneʻi mai a ma ʻō aku lā
Huli ʻākau a huli hema lā
Hene mai nā ʻaka ʻana lā
Holo ʻana (Hî! Hû!)
O ka Waimea swing
O ka Waimea swing

Haʻina mai ka puana lā
Eia lā ka pō o ka wela lā
E ʻoni ana nā poʻe sure kēla!
Hele hula nā wāwae
Me ka Waimea swing
Me ka Waimea swing
This is the gala night
Fun and gaiety running high
Everyone in action for sure!
All the dancing feet moving
In the Waimea swing
In the Waimea swing

Flower lei(s) of beauty unmatched
Bounty of floral beauty gathered here
Harmony of jingling spurs and boots
That's a cowboy dancing the Waimea swing,
The Waimea swing

Music breaks into the beauty and gaiety
Pouring forth harmony in violins
Mingling with `ukulele and slack-key guitar
Raising the echo of the Waimea swing,
The Waimea swing

Swing this way then that way
To the right and to the left
Rippling laughter mingles
With shouts, "Hee, Hoo!"
Of the Waimea swing
Of the Waimea swing

This is the story told
The gala night of whoopee
Everybody in action for sure!
All the dancing feet moving
In the Waimea swing
In the Waimea swing

Source: Hailama Farden from "Kani ka pila! The musical legacy of Irmgardkealiʻiwahinealohanohokahaopuamana Farden ʻAluli. Translation by Thelma Bugbee