Kahului - Traditional
 

Aia ē i Kahului ē
I ke kai ē
Kai holuholu

Aia ē Waikapū ē
I ka makani ē
Kokololio ē

Aia ē i Wailuku ē
I ka makani ē
Malu i ke ao ē

Aia ē Waiehu ē
I ka ua ē
Ho ʻeha ili ē

Aia ē i Waiheʻe ē
I ka makani ē
Kiliʻoʻopu ē

Haina ē ka puana ē
I ke kai ē
Kai holuholu ē
There in Kahului
Is the ocean
Rising and falling

There in Waikapū
Is the wind
Sharp and swift with gusts

There in Wailuku
Is the wind
Sheltered by the clouds

There in Waiehu
Is the rain
Striking the skin

There in Waiheʻe
Is the wind named
Kiliʻoʻopu

The story is told
About the ocean
Rising and falling

Source: Gippy Cooke Collection - Translator unknown