Käwika ( David) - J. Kealoha

Eia nō Kawika e
O ka heke aʻo nā pu

Ka uwila ma ka hikina e
Mālamalama Hawaiʻi e

Kuʻi e ka lono Pelekani e
A lohe ke kuʻini ʻo Palani e

Na wai e ka pua i luna e
Na Kapaʻakea he makua e

Haʻina ʻia mai ka puana e
Kalani Kāwika he inoa e

King Kāwika Kalākaua

 
This is David
The greatest of all flowers

(He is) the lightning in the east
That brightens Hawaiʻi|

News reached England
Also heard by the French queen

Who is this flower of high rank?
Kapaʻakea is his father


Tell the refrain
King David, is his name

Analea Keohokalole

Caesar Kapa`akea

Source: King's Hawaiian Melodies Copyright 1930, 43 - This mele inoa for King David Kalākaua (1836-1891) relates how he appealed to England and France for financial aid for Hawaiʻi. He was refused. The people of Hawaiʻi are called flowers. Caesar Kapaʻakea, a great grandson of Chief Kameʻeiamoku was the father of King Kalākaua and High Chiefess, Analea Keohokalole, a counselor to King Kamehameha III, was his mother. Kalākaua ruled from 1874-1891. The sign of the Kalākaua dynasty was the noonday sun symbolized by a flaming torch at midday