Ke Aloha Poina ʻOle - Traditional

E kuʻu aloha poina ʻole
He hiwahiwa ʻoe nā mākou
Koʻu puʻuwai hamama mau
Hanohano ka ʻāina ia ʻoe

Aloha no haʻi ʻoe ia mākou
Nā ka poʻe kupu o ka ʻāina
Haʻawi kou manawa aloha
No ka poʻe ka lehulehu

ʻIʻini hoʻi ʻoe aʻe ʻike aku
Ka ʻāina ulu māhiehie
O Kahala koʻu ʻāina hānau ia
ʻĀina kaulana ka makani apaʻapaʻa

He mele no e kuʻu aloha
He hiwahiwa ʻoe nā mākou
Koʻu puʻu wai hamama mau
Hanohano ka ʻāina ia ʻoe
My love, you can never be forgotten
And to us you are so precious
Your heart overflowing with love
Proudly radiates your good works for this land

Your unceasing love remains with us
For the people of this native land
Dedicating your time and affection
Among the many people

Your greatest desire was to see
This land retain its natural beauty
Kohala, the land of my birth
Land famous for its strong, gusty winds

This song is for my beloved
Oh, how precious you are to us
Your heart overflowing with love
Proudly radiates your good works for this land

Source: Strand Family Collection, Translator unknown