Kukui - Traditional

Click Title to Access Melody

Lei ana o Kalamaʻula
I ka ulu niu, i ka ulu niu
Niu haohao
Me ka wai māpunapuna
E pipiʻiana i ka ʻae one

Chorus:
Kukui, Lanikāula
Ha Kaulana, nā kanaka
E naue mai, ae ʻike
I ka meahou, o ka ʻāina
A he ʻāina, ua kaulana
Mai nā kūpuna mai
Haʻaheo Molokaʻi
Kāula kukui o LanikāulaKalamaʻula is bedecked
With coconut groves, coconut groves that yield
Soft-meat coconut
With fresh spring water
Yes, bubbling in the sand

Hui:
Enlightened Lanikāula
Revered of all men
Coming to learn
News of the land
Land famous
From ancient times
The pride of Molokaʻi
Enlightened prophet, Lanikāula


Source: Lyrics & translation from G. Cooke collection - Kalamaʻula (the red torch or red lama tree) south of Kaunakahakai is the site of the first homestead on Molokaʻi. The hui was the inspiration for "Pupu Aʻo Ewa". In bygone days, the people gathered to learn news of the land. In this instance, the news was the contest between nā kāula to determine who was the most powerful. Music clip by Gippy Cooke