Kuu Lei Lehua
Kuʻu Lei Lehua (My Lehua Lei) - Words by Mary Pukui, Music by Maddy Lam

He hoʻoheno keia
No kuʻu lei lehua
Kuʻu lei hoʻowehiwehi
E haʻaheo mau ai

He puaʻi miliʻia
E ka ʻua noe
I hiʻipoi aloha ʻia
E ke ahe a ka makani

ʻUa lawe ʻia mai iaʻu
E ka manu oʻu
ʻUa haku noʻeau ʻia
E ka nuku o ka ʻiʻiwi

E pulama aʻe ana au
He makani nani naʻu
Na na manu a o uka

Haʻina mai ka puana
No kuʻu lei lehua
Kuʻu pua i mili ʻia
E ka ʻua noe

This is a song of love
For my lei lehua
My adornment
To be proud of, always

The blossoms ever fondled
My misty rains of the uplands
And lovingly cherished
By a gentle breeze

It was brought to me
By an oʻu bird
And skillfully made
By th beak of an iʻiwi bird

I shall always prize
A precious gift to me
From the birds of the mountains

This ends my song of love
For my lehua lei
Made of flowers fondled
By misty rains of the upland

Source: Pamai Tenn collection