Latitü - Lokoʻino - Traditional 

Hui:
Kainō a ʻo wau wale nō ka i ʻike
I nā latitū aʻā ia aupuni
Eia kā he nui loa a he lehulehu
Nā pailaka o ia awa kū moku ē

Loko ʻino maoli nō hoʻi ʻoe e ke hoa
Ko lilo paha i ka ʻulala
Aloha ʻole iho i nei kupuʻeu
E ʻau hele nei i ka moana

E kuhi ana paha ʻoe a e nalo ana
Kāu hana hōʻehaʻeha naʻau
I ka nalo ʻana aʻe o kuʻu maka
Lawa pono iho ai ko makemake

Aia i mua kuʻu nui kino
Aia i hopekuʻu hoʻoilina
I ʻaneʻi hoʻi au ʻeha ka manaʻo
I ka lohe ʻana mai ua heo ʻoe
Chorus:
I thought that I was the only one that knew
The latitude of this kingdom
There are many, multitudes
Pilots of this boat harbor

You are truly bitter, friend
You are cruel
You have no love for this rascal
I shall sail out to sea

Perhaps you think it will vanish
These things that hurt me deeply
They disappear before my eyes
And your desires are satisfied

There up ahead is the essence of me
There behind is my legacy
Right here I am, with hurt feelings
Having heard that you've departed

Source: Mana collection - Some credit this mele to Harry Swinton, a hapa-Hawaiian sailor who wrote this for his wife about the end of the 19th century. 3rd verse/translation from "He Mele Aloha".