Laupāhoehoe Hula (Boy from Laupāhoehoe)
Words by Mary Pukui, music by Irmgard Farden ʻAluli 
Eia mai au ʻo ka boy lā
Aʻo Laupāhoehoe lā
Kihikihi nā poʻohiwi lā
Pūkonakona ke kino lā

Mea ʻole ka piʻina pali lā
Ka ihona me nā ʻalu lā
I ke kahawai aku au lā
I ka ʻoʻopu nāwao lā

A he hoe waʻa ia hana lā
I ke kai hānupanupa lā
ʻAʻohe aʻu mea hopo lā
I nāʻale o ke kai lā

Hoʻi mai au i ka hale lā
Nunui nā mikiʻai lā
Kūʻonoʻono ʻo loko lā
Pūkonakona ke kino lā

Haʻina mai ka puana lā
Eia mai au ʻo ka boy lā
Aʻo Laupāhoehoe lā
Kihikihi nā poʻohiwi lā
Here am I
A boy of Laupāhoehoe
Broad are my shoulders
Husky is my body

I don't mind climbing the hills
Going down the slopes
I go to the river
For fresh water fish

Canoe paddling I also do
Over the rising waves
I have no fears
Of the bellows of the sea

I come home
And eat big fingers of poi
Fill my insides well
And keep my body husky

This is the end of my story
Here I am
A boy of Laupāhoehoe
With broad shoulders

Source: In the late 1950's, as the composer was doing her housework, Laupāhoehoe, a little village on a tiny promontory hit by the tidal wave of April, 1946, stuck in her mind. A short time later, it came to her again, prompting her to call Mary Pukui who referred her to someone familiar with the place. Gaining insight, Irmgard called Mary Pukui again to tell her of what she had learned. Mary then wrote some lyrics about a boy from Laupāhoehoe, called Irmgard back, who immediately sat down, picked out the tune on her ukulele which came to her quickly and completed the song in a few minutes. This song, composed entirely on the phone, was recorded by Bill Kaiwa in 1963, and became an instant hit. Translation by Mary Pukui. ©1959-63 Criterion Music Corp Renewal 1987