Lēʻahi (Diamond Head) - by Mary Pulaʻa Robins & John Noble

Aia Lēʻahi, ʻuheʻuhene
Kaimana Hila, ʻuheʻuhene
Hōkū kau ʻale kai aʻo Māmala
ʻUheʻuhene
  
Mālama pono ʻoe, ʻuheʻuhene
I ka poe pele, ʻuheʻuhene
O ili kāua la i laila
**O ili kāua i ka pūkoʻa
ʻUheʻuhene
  
ʻO ka poe kaulana, ʻuheʻuhene
Kau i ka nuku, ʻuheʻuhene
Nānā aʻo hoʻowale nei i ka moana
ʻUheʻuhene
  
Hāʻawi ke aloha, ʻuheʻuhene
Lūlū lima, ʻuheʻuhene
Me nā huapala maka onaona
ʻUheʻuhene
  
Kau aku ʻoe, ʻuheʻuhene
I ke kaʻapiʻo, ʻuheʻuhene
Pa ana ka uwepa kiani
ʻUheʻuhene
  
Kupaianaha, ʻuheʻuhene
Kahi kalaiwa, ʻuheʻuhene
Ka lawe no a kikiʻi pau
ʻUheʻuhene
  
Haʻina ʻia, ʻuheʻuhene
Mai ka puana, ʻuheʻuhene
O ka poe kaulana kau i ka nuku
ʻUheʻuhene
  
Haʻina ʻia, ʻuheʻuhene
Mai ka puana, ʻuheʻuhene
Goodbye kāua e ke aloha
ʻUheʻuhene

**alternate stanza
There is Leahi, tra la la la
Diamond Head, tra la la la
Rising star of Māmala
Tra la la la
 
Watch out, tra la la la
For the bell buoy, tra la la la
Coming to view by the reef
**
Tra la la la
  
The festive crowd, tra la la la
Stands at the harbor mouth, tra la la la
Just looking at the ocean
Tra la la la
 
Give love, tra la la la
Shake hands, tra la la la
Sweetheart with the gentle eyes
Tra la la la
 
You ride, tra la la la
In the carriage, tra la la la
And use the whip
Tra la la la
  
Reckless, tra la la la
The way you drive, tra la la la
Almost tilting as we go
Tra la la la
  
Told is, tra la la la
The story, tra la la la
The festive crowd at the mouth of the harbor
Tra la la la
 
Told is
The story
Both of us say goodbye with love
Tra la la la

**alternate stanza

Source: Pueo Pata, Johnny Noble's " Hawaiian Hulas" © 1963 Miller Music Corp