Lepe ʻUlaʻula (Cockscomb) - Kaimanahila

Lepe ʻulaʻula lepe o ka moa
Ke hua kūlina ʻai a ka pelehu

Keiki mai au no Kawaihae
No ke kipuka ʻili lawe a lilo

ʻElua wale iho hoʻi māua
Ka hau hāliʻi aʻo Waimea

I laila māua kukuni e ka hao
Kokope e ka ʻiʻo kupu kukuʻi e ka papa niho

Mai nō ʻoe a hoʻopoina
I ka lawe haʻaheo ake kipuka ʻili

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Lepe ʻulaʻula lepe o ka moa|

The red comb of the rooster
The corn eating turkey

I am a lad from Kawaihae
With a winning lasso

Just the two of us
Covered by the dew of Waimea

There, we two used the branding iron
Scraped the flesh from the gums

Never forget
The lasso and the proud catch

Tell the refrain
The red comb of the rooster


 Source: This Waimea love story tells of a Big island cowboy who uses his lariat to capture the object of his affection. Translator unknown