Luau Hula - Words by Mary P. Robins, music by John Noble

Click Title to Access Melody

Ke ʻoni nei ka huila
Eu wahi huapala nei
Kamau kiʻaha pia
Ke noenoe mai nei

He hewa iho hoi ʻoe
Kiʻaha okolehao
O ka poke oio mai
A he ʻono i ka penu kai

Kamau e ka inamona
Lomilomi welelau lima
ʻAmaʻama lawalu nui
He ʻono ke momoni iho

Hana ia apau pono
Na ono a ka Hawaiʻi
Ei hou ae ua `ono
ʻO ke Kole maka onaona

He ʻono mai hoʻi kau
Ke akule i ke kai uli
Ma ka piko iho no ʻoe
Alawa ko makemake

Haʻina mai ka puana
Eu wahi huapala nei
Hoʻi mai no kāua la
Ke noenoe mai nei
Things are moving right along
For there comes my little sweetheart
Drink and enjoy some swipe
It will make us feel so good
 
No big thing to try another
A glass or two of okolehao
Raw fish on the side
Tastes so good, Hawaiian style
 
Don't go without inamona
Mixed right in the fish with the fingers
With some mullet baked in ti leaves
Luscious when you swallow them
 
Try all the
Hawaiian delicacies
Here's another delicious specialty
The sweet-eyed Kole fish
 
So delicious is
The akule from the deep blue sea
Concentrate on eating
Till you've had your fill
 
This is the end of our story
All about my native sweetheart
Come, let us go home together
You've got me under your spell


Source: Johnny Noble's Hawaiian Hulas Copyright 1963 Miller Music Corp. Recorded by Trade Wind Records, " Two Slack Key Guitars" Translator unknown
- Music clip by Lani Lee