Mahaiʻula - Words & music by Helen Desha Beamer

 

Haele aʻe kāua la
I ke kono a ka makemake
E kipa, e luana, e hoʻonanea
Me Puanani a me Kapala

A hiki i Kailua
Kau i ka moku "Imua" he inoa
ʻAu aku ʻo ia kai loa
Kaulana Kona i ke kai malino

Kū i ke awa ʻo Mahaiʻula
He ani lima kaʻu ʻike aku
Kau i ka waʻapā hoe lima
A pae aku i ka ʻāina

Hauʻoli nā makamaka
Pumehana ka ʻapo ʻana mai
Honi aku, a honi mai
Ke aloha ia a ka Hawaiʻi

Kipa i ka ʻolu o ka home
Hoʻolaʻilaʻi me nā hoa
Moani ke ʻala o nā pua
ʻOliana, aloalo, pua kalaunu

Unu mai nā ʻono o ke kai
Hui me nā wai kau o Maleka
Ua ʻai, ua inu a kena
ʻAʻohe mea i koe aku

Aloha e ka leo o kahi ʻenekini
I ka hone mai nā hola like ʻole
E haʻi mai ana i ka nūhou
Ua ʻā ka uwila iā kahakai

Hoʻohihi au i ka liʻulā
I ka ʻā mai i ka welelau o ka honua
Eia mahina kau ahiahi
E hoʻoipoipo ana me hōkū loa
Hui:
He nani, a he nani maoli nō
Mahaiʻula i ka laʻi
Hāliʻi mai la i ka loa
Me ke kai kahakai kiʻi lihilihi i ke one
E ō, e Puanani me Kapala kou inoa

 

Helen Desha Beamer

 

Let's go, we're
Invited and wish
To visit, enjoy and relax
With Puanani and Kapala
 
Arriving at Kailua
Board the boat "Imua" by name
Sail the long sea of
Kona, famous for it's calm
 
Anchor in the channel of Mahai`.ula
I see hands waving
Board the small boat and row
Until (we) reach land
 
Happy, dear friends
Warmly embracing
Exchanging kisses
The greeting of the Hawaiian
 
Inviting is the cool comfort of the home
Lighthearted contentment among friends
Windborne fragrance of the flowers
Oleander, hibiscus, crown flower
 
Heaps of delicacies from the sea
Together with drinks (waters from America)
Ate and drank our fill
There was nothing left
 
Greeted by the "voice" of the generator
Softly humming throughout the hours
Telling the news
That electricity has come to the beach
 
I am entranced by the twilight
That lights the very ends of the earth
Here, evening moon rises
Making love with Morning Star
Chorus:
Beautiful, how truly beautiful
Mahai`ula in the calm
Spread out there lengthwise
With the sea drawing lace pictures on the sand
Answer, Puanani and Kapala to your name song

 

Source: Songs of Helen Desha Beamer Copyright P.C. Beamer, Jr - Composed for the secluded beach home of Alfred Kapala and Ruth Puanani Magoon in North Kona