ʻ
Malanaʻi Anu Ka Makani - Words & music by M. Kealoha

Ke noe mai la e ka ua
Lawe nihi lau lāʻau
Kili po e mai la i luna
I ka nuku wai a ka manu

Hui:
Malanaʻi anu ka makani
Nahenahe ka pilina mai
Hoʻaleale mai ana
I ka lihi wai māpuna

Ua lana mai ka manaʻo
I ke hanu o na pua
E kukupu i ka niʻo
Paepae kapu oa Liloa

The misty rain is seen
Quietly slipping among the trees
The mist settles on high
Where the birds come to drink water

Chorus:
A cold breeze is the Malanaʻi
It wafts hither so softly
It causes a gentle ripple
At the edge of the pond

A wish for me
For the sweet breath of the flowers
That grow up high
On Liloa's sacred platform

Source: Pukui Collection - Verse 2, stanza 4, a rock in Waipiʻo valley that Chief Liloa carried is known as Liloa's sacred platform in Hawaiian tradition.Translation by Mary Pukui