Mamalahoa - Traditional

Hui:
A he ʻoni a he ʻoni
Na ka mokupuni O Hawaiʻi
Naueue Molokaʻi Kauaʻi Oʻahu me Maui
ʻAʻohe lua ʻaʻohe lua
Ae like aku me ʻoe
Kamehameha Kamehameha
Ka naʻi aupuni kaulana
Kamehameha Kamehameha
Ka naʻi aupuni kaulana

Kaulana ke kuahiwi
O Mauna Kea
Kū kilakila i ka
Hono na mokupuni
ʻAʻohe lua e like aku me ia
Me na ʻae kai o ka Pākipikā

Haʻaheo Hawaiʻi moku o Keawe
ʻĀina ia ka ʻōnohi o ka lā
Me ka wahine kaulana o ka lua
A na kini e ʻiʻini ai e like
Chorus:
Arise, arise,
O island of Hawaiʻi
Bestir, O Molokaʻi, Kauaʻi, Oʻahu, Maui
There is no other
There is no other like you,
Kamehameha, Kamehameha
Famous conqueror
Kamehameha, Kamehameha
Famous conqueror

Famous is the mountain
Of Mauna Kea
Majestically stand
The islands together
There is none other like this
On the shores of the Pacific

Proud is island of Keawe
Land in the eye of the sun
And the famous woman of the pit
Who multitudes desire to see

Source: Buke Himeni Hawaiʻi - Verse 2, stanza 2, land in the eye of the sun is a point in Puna, the most eastern point of Hawaiʻi. This is where the sun first appears or where "it awakens". Translated by Mary Pukui