Manu ʻŌʻō (Black Honey-eater) - Traditional 

ʻO ka manu ʻōʻō i Mālama
A he nani kou hulu ke lei ʻia
Mūkīkī ana ʻoe i ka pua lehua
Kāhea ana ʻoe i ka nui manu

Hui:
Hō mai ʻoni mai
Ko aloha ma nēia kīhene lehua

No Hilo ē ka ua Kanilehua
Popohe lehua a i Hanakahi
Hoʻokahi aʻu mea nui aia ʻoe
ʻO kou aloha ka i hiki mai

The black honey-eater is at Mālama
Your beautiful and soft feathers are worn as a lei
You sip the nectar of lehua blossoms
And beckon to the flocks of birds

Chorus:
Share with me, come to me
Pour your love on the lehua cluster

The Kanilehua rain of Hilo
Decorative lehua of Hanakahi
One greatest thing I love is you
For you love has come here to me

Source: Lyrics from He Mele Aloha - The bird that sips lehua honey and the rain that pelts the lehua leaves are linked romantically. The girl is the Manu ʻōʻō, the nearly extinct black honey-eater whose yellow feathers were used for featherwork. The lover likens himself to the lehua blossoms. In the last stanza, the girl is likened to the lehua-sounding rain of Hilo, a symbol of chatter and gossip. The man still loves her no matter what people say and is the lehua of Hanakahi, a place on the Hamakua side of Hilo noted for profound peace.