Momi O Ka Pākīpika (Pearl of the Pacific) - Words & music by Charles E. King

Kuʻu Hawaiʻi home aloha naʻu
Nani lua ʻole Hawaiʻi,
Kuʻu Hawaiʻi
Aʻo ʻoe no ka momi o ka Pakipika
Haʻaheo hoʻi au iā ʻoe e kuʻu Hawaiʻi

My Hawai`i, my beloved home
Incomparable in beauty is Hawai`i,
My Hawai`i
You are the pearl of the Pacific
And I am proud of you, my Hawai`i

Source: King's Hawaiian Melodies - Translated by Mary Pukui, ©1934, 43 Charles E. King