Moonlit Nā Pali - Words & Music by Tonya Ferris

Click Title to Access Melody

There are no words that can convey it's wondrous beauty
There are no songs that can describe it's magic glow
And nowhere else can compare in Hawaiʻi
To when the full moon shines it's light upon Na Pali

Chorus:
E kahea ana mai i ka mahina o Nā Pali
Hoʻi mai i Kauaʻi aia ka noa o kuʻu kupua
Mai ka mahina o Nā Pali, he leo kau mai i luna
E kahea ana mai e hoʻi, i ka ʻāina aloha

It cast it's spell upon my heart and holds me captive there
In the awe-inspiring splendor of it's charms
And I am lost in the waves of the sparkling sea
Where the full moon shines it's light upon Nā Pali


Hui:
Moonlit Nā Pali is calling me
Home to Kauaʻi where my spirit is free
Moonlit Nā Pali, a voice from above
Calling me home to the place that I love
Source: T. Ferris Transcription by Kamuela Kaʻahanui © 2000 Music clip by Tonya Ferris