Nā ʻAi Ono (Delicious Foods) - Clarence Kinney

I ʻono nā mea ʻai i ka maikaʻi
I ke kuke ʻana, kupa ʻia ʻana,
ʻOma ʻia ʻana

I ʻono nō ka poi lehua
I ka wali pono ʻōwili ʻia,
Kōʻia ʻana, ka hoʻowali `ana

I ʻono nō, ka iʻa lāwalu i ka mikiʻoi
Hulihuli ʻana, wahī ʻia ʻana,
Ka lāwalu ʻana

ʻI ʻono nō, ka iʻa pūlehu i ka moʻa pono
Ka ʻōlali ʻana , hulihuli ʻana,
Moemoe ʻana

I ʻono ke momoni iho i ka naunau
A wahi pono,
Pāheʻeheʻe i ke ale iho

Mikomiko nō ka ipukai, ka hāupā ʻana iho
Hāʻale i ke kai, tomi,
Tomi iho ka pepenu ʻana

Haʻina nō, ka ʻai ʻono, mūkā iho ʻana,
ʻOno i ka puʻu,
Aleale iho, ke momoni ʻana

Delicious is food that’s good
Cooked, boiled,
Roasted

Delicious is lehua taro poi,
Well mixed,
Stirred, mashed with water mixed in

Delicious is fish, roasted to a turn
Turned, wrapped in tî leaf bundles,
Roasted

Delicious is broiled fish, well cooked
Shiny, turned,
Lying in rows

Delicious to swallow, to munch,
A good piece,
Slides down when swallowed

Gravy bowl is seasoned, one’s lips smack
Overflowing with the gravy,
Dipping and dunking

Tell about the delicious food, lip smacking
Delicious in the throat,
To swallow, swallowing


G. Cooke Collection