Nā Hoe Waʻa (Canoe Paddlers) - Mary K. Pukui

ʻO mākou nā hoe waʻa
Hoe waʻa, hoe waʻa
ʻO mākou nā hoe waʻa
O ke aliʻi maikaʻi

Hui:
Hoe, hoe, hoe i mua
Hoe, hoe, hoe mau
Ho, hoe, hoe i mua
Hoe, hoe, hoe mau

Holo mākou i ka moana
I ka moana, i ka moana
Holo mākou i ka moana
Me ke aliʻi maikaʻi

Hoʻi mai nā hoe waʻa
Hoiʻi mai, hoʻi mai
Hoʻi mai nā hoe waʻa
Me ke aliʻi maikaʻi

We are the canoe paddlers
Caneo paddlers, canoe paddlers
We are the canoe paddlers
Of the good chief

Chorus:
Paddle, paddle, paddle forward
Paddle, paddle, paddle on
Paddle, paddle paddle forward
Paddle, paddle paddle on

We go out to the ocean
To the ocean, to the ocean
We go out to the ocean
With the good chief

The canoe paddlers return
Return, return
The canoe padlers return
With the good chief

Source: Kamai Collection - Translated by Mary Pukui