Na Ka Pueo - by Samuel Kalani Kaea

Na ka Pueo kahi ke aloha
Nēnē ʻaukai o Maui

Kōwelo ko hae Hawaiʻi
Ma ka ʻilikai aʻo Māmala

Malama iho ʻoe ke aloha
Kuleana noʻu e hiki aku au

Haʻina ʻia mai ka puana
Na ka Pueo kahi ke aloha
Pueo, Hawaiian Owl
The Pueo is my one love
The seafaring gull of Maui

The Hawaiian flag flutters
Over the surface of Mamala Bay

Take care of my love
That's mine until I return
 
The story is told
Of the ship, Pueo that I love

Source: Bill Aliʻiloa Lincoln - The Pueo Kahi was a ship named for a village near Hana, Maui. A ship, boat or canoe in Hawaiian mele is a poetic reference to a woman. Older versions begin the song "No Pueo kahi ke aloha".