Nā Koa Kaulana O Hawaiʻi - John K.Almeida


I mua e nā pua aloha a Hawaiʻi
A kau lanakila ʻo ʻAmelika i ka hano

He kupua ʻAmelika, ua ʻike ia
Kelakela i ke au mâlamalama

I lamakū ala, kaʻi naʻauao
Nā mana kahikolu kiʻekiʻe

ʻOia! E nā mamo, lima ikaika
Nā koa kaulana puʻuwai kila

Kūkila ke aloha no ka ʻāina
Me ka hae ʻAmelika e welo nei

E ō e ʻAmelika, i kō inoa
O ka lā puka mau ma ka hikina

Forward! Beloved youths of Hawaiʻi
America prevails through honor

An American hero, he has seen
An enlightened era

As a torch,
The powers of the Trinity lead in wisdom

Forward sons!
Celebrated courageous stalwart warriors

Solemn love for the land
With the American flag streaming in the wind

America, answer to your name
The sun which always rises in the east


Source: H .Soria Collection. Translated and edited by Lalepa Koga - Composed to honor the Hawaiʻi National Guard