Na Lei O Hawaiʻi - Na Moku ʻEwalu - (Leis of Hawaii - Eight Islands) - by Rev. Samuel Kapu
 

Hanohano Hawaiʻi moku o Keawe
E lei haʻaheo nei i ka lehua


Kilakila o Maui Haleakalā
Ua kapu roselani nau hoʻokahi


Kaulana Oʻahu i ka ʻilima
Kohu kapa ʻahuʻula kau poʻohiwi


Kaulana Kauaʻi i ka mokihana Lauaʻe o Makana kau aloha


Kaulana Molokaʻi nui a Hina
I ka ulu kukui o Lanikāula


Lei ana Lānaʻi i ke kaunaʻoa
Me he manu ʻōʻō hulu melemele


Pūpū Niʻihau auhea ʻoe
Hoike aʻe ʻoe a i ko nani


Eia mai au Kahoʻolawe
Hoʻoheno ana au me ka hinahina


Hea aku mākou o mai ʻoe
Molokini ʻalo ke ʻehu o ke kai


Haʻina ʻia mai ana ka puana
Nā lei o Hawaiʻi e ō mai


Haʻina hou ʻia mai ana ka puana Hiʻiaka ia ka poli a o Pele


Lehua

Lokelani

ʻIlima

Mokihana

Kukui
Kaunaʻoa & Pūpū Shells 

Hina
Hinahina

 

Majestic Hawaiʻi, home of Keawe
Proudly wearing garlands of lehua

Regal Haleakalā of Maui
Reserved is roselani for you alone


Famed is Oʻahu for her ʻilima
Adorns one like a feather cape


Famed is Kauaʻi for mokihana
Lauaʻe of Makana, given with love


Molokaʻi, great isle of Hina
The kukui grove of Lanikāula


The lei of Lānaʻi, sweet kaunaʻoa
Like the ʻŌʻō bird's yellow feathers


Shells of Niʻihau, where are you?
Show forth your beauty


Here I am waiting, Kahoʻolawe
Hinahina decorates my shores


We call to you, oh give an answer
Sea foam graces Molokini


Sing the refrain
Garlands of Hawaiʻi, answer us


Sing the refrain for the last time
Hiʻiaka in the bosom of Pele

Source: Folk Songs Hawaii Sings by John M. Kelly, Jr. Library of Congress Catalog Card #62-14118 - Composed in the 1890's, this is the earliest of several songs with the same title that celebrate the uniting of the islands into the kingdom of Hawaiʻi. Red (ʻulaʻula) is the color of the big island of Hawaiʻi and lehua (metrosideros macropus) is their flower. Keawe was a distinguished chief of this island. Pink (ʻakala) represents Maui and the small pink rose or lokelani is their flower. Haleakala (House of the sun) is an extinct volcano on this island. The delicate ʻilima is the flower of Oʻahu and yellow (melemele) is its color. Purple (poni) represents Kauaʻi and the green mokihana berry (pelea anisata) found only on this island is their symbol. Lauaʻe o Makana is a sweet fern from Makana, Kauaʻi. Green (ʻomaoʻmao) is the color of Molokaʻi and the kukui or candlenut tree (aleurite moluccana) is their symbol. Hina was the goddess-mother of Molokaʻi and Lanikaula was perhaps the greatest prophet of ancient Hawaiʻi. Orange (ʻalani) is for Lanaʻi and the kaunaʻoa (cuscuta sandwichiana) is their symbol. Pupu shells and white (keʻokeʻo) honor the island of Niʻihau. Gray (ahina) is the color of Kahoʻolawe and their symbol is hinahina (heliotropium anomalum) a low spreading beach plant with narrow, clustered silvery leaves and small white flowers. It is sometimes replaced with Spanish moss. Molokini, a small, uninhabited island, has no symbolic color or flower. Hiʻiaka, the youngest and favorite sister of Pele traveled extensively in the seas between the islands.