Nāmolokama - by Alfred Alohikea 

Kani ʻuʻina lā
Ka wai aʻo Nāmolokama
Nākolo e oeoe nei i
Ke alo o nō pali
Hoʻohākuʻi ana i ka pae ʻōpua
Hoʻohihi wale aku nō wau i laila

Hui:
ʻUʻina ʻuʻina ʻuʻina
Ka wai aʻo Nāmolokama

ʻUʻina ʻuʻina ʻuʻina
Nākolo e, nākolo lā
Nākolo e, nākolo lā

Rumbles
The waterfall of Nāmolokama
It roars before
The face of the cliffs
The sound reaches the cloud banks
How I long to be there again

Chorus:
Rumbles, rumbles, rumbles
The waterfall of Nāmolokama rumbles

Rumbles, rumbles, rumbles
Roars, roars,
Roars, roars


Source: H. Farden - This song was found in an old Hilo manuscript. Nāmolokama is the waterfall in the Nāmolokama mountains at the head of Hanalei Valley, Kauaʻi. Translation by Mary Pukui