Nāmolokama - David Nape
 

Hui:
:
ʻUʻina ka wai o Nāmolokama, ʻeā
Kama ia ke aloha paʻa i loko, ʻeā
Hunā ia iho no he mea hilahila, ʻeā
Mai ai haʻi ʻoe o lohe auaneʻi, ʻeā

Aloha au o ka lau o kāpaʻa, ʻeā
Ke ake a mai kai o ka ʻupu haʻa, ʻeā
Kohā ka leo o ka wai kini ua laʻi, ʻeā
Ka wawalo īkā ōhū noe nā mauna, ʻeā

Kīkoʻo ka puʻu Momoni i ka makemake, ʻeā
Makemake no au e lawe naʻū, ʻeā
Aloha Keālia o kalo mākaʻo pua, ʻeā
ʻOkā pipiʻi aku no ia i kahi kapu, ʻeā

Chorus:
The splashing water of Na Molokama
This love was instilled within me as a child
This overwhelming emotion was embarassing
Be careful as you follow me

I love the small leaves adrift
Sometimes longing to go to the sea
The cracking sound of much water, the melody of tranquil rain,
The roaring voice of the swellling sea, the mist of the mountains

Hoping to reach the hill of Momoni
I want to go there
Love for the taro ponds of Keālia
Overcome with emotion for that one special place


Source: Gippy Cooke