Nā ʻŌpio O Molokaʻi - by Ivy Hanakahi Woo

Nā ʻōpio o Molokaʻi (e ō)
Keiki o ka ʻāina (ʻāina)
ʻĀina hoʻopulapula, (pula)
E ō mai ʻoe (e ō, e ō, e ō)

Nā ʻōpio o Molokaʻi (e ō)
Nānā i ke kumu (i ke kumu)
Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono
Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

Ke kukui o Molokaʻi (e ō)
Aloha ʻāina nui (ʻāina nui)
Mai ka Lani he makana (makana)
E ō mai ʻoe (e ō, e ō, e ō)

Ke kukui o Molokaʻi (e ō)
I mua puni ka honua (ka honua)
Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono
Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono


We are the youth of Molokaʻi, (yes)
The children of the land, (land)
The homestead land (rehabilitate)
Will you answer? (yes, yes, yes)

We are the youth of Molokaʻi, (yes)
Look to the source (to the source)
The life of the land is preserved in righteousness
The life of the land is preserved in righteousness

Oh, the light of Molokaʻi (yes)
Love for the great land (great land)
It is a gift from Heaven (gift)
Will you answer? (yes, yes, yes)

Oh, the light of Molokaʻi, (yes)
Go forward into the world (the world)
The life of the land is preserved in righteousness
The life of the land is preserved in righteousness
Source: Lyrics & translation from G. Cooke collection - This mele is dedicated to the High School Graduation Class of 1976