Nā Pua Like ʻOle O Ka ʻĀina - John K. Almeida

Hoʻoheno nei no
Nā pua like ʻole haku ʻia
I āe onaona he mau i ka ihu
O ka malihini lei onaona

Nā  kuahiwi ani
Nā kualono nā kahawai ʻolino
Nā pua nani o kuʻu ʻāina aloha

E ō e Hawaiʻi
I kou inoa ʻāina hoʻokipa
I ke aloha aloha nō

So very cherished
Incomparable flowers
Entwined with gentle fragrance
Fragrant wreath of the visitor

The mountains beckon
The ridges and streams shimmer
Beautiful flowers of my beloved land

I call Hawaiʻi, answer to
Your name of this hospitable land
Beloved, beloved indeed


Source: G. Cooke Collection Translated by Kanani Kamai