Na Pe`a O Hokule`a - by Keli`i`Tau`a & Roland Cazimero

 
Huki mai ke kaula
Huki mai ka lau
Pa mai ka makani
Popoho na pe`a

Pohai na `A`a
La i ka wa`a
Ho`okele pololei
Ia Hokule`a

Imi no na pe`a lua
E `ike ala pono no
Ku aku i ka `aina
Me ka lanakila
Pull the ropes
Pull the sheets
The wind blows
Filling the sails
 
The Redfooted-Booby
Surrounds the canoe
Steer straight
The Hokule`a
 
Look at the two sails
See straight ahead
Reaching the destination
Victoriously