Nalaniʻehā - Mekia Kealakai

Kaulana Oʻahu o Kākuhihewa
Ka pua ʻo ka ʻilima
I haku ʻia nou e Nalaniʻehā
Ko lei hoʻohiehie
Haʻaheo nā pua o nā Koʻolau
ʻOni paʻa ke kai o Puaʻena
Kilakila ka uʻi o ke kaona
Me ka lama a manawai o Māmala
*(alternate 8th stanza)
*Me kala māno wai o Māmala

Eia ko ʻohu, ko lei melemele
Hanohano ʻoe kau mai i luna
He kaula kila ʻoe ua hipuʻu paʻa ʻia
O ka ua Kūkalahale
Aia ko puni la i luna o Kaʻala
Kukui pio ʻole i ka makani
E ala e ka ʻĪ me ka Mahi
ʻO ke kama ia ʻo Nalaniʻeha
Famous is Kākuhihewa of Oʻahu
And its symbol the ʻilima flower
For you, Nalaniʻehā is woven
A child so beautiful
Proud are the descendants of the Koʻolau
Steadfast is the sea of Puaʻena
Poised and beautiful
The lighthouse and the spring of Māmala is silent

*And the water source of Mamala

Here is your adornment, your yellow lei
For you are distinguished and prominent
You are likened to a steel cord, firmly bound
Belonging to the Kūkulahale rain
The object of your favor is above Kaʻala
A beacon undaunted in the wind
So arise families of ʻĪ and Mahi,
It is your child, Nalaniʻeha

Source: Kamehameha Schools HSI - The term Nalaniʻeha is generally used in reference to the four royal composers, Kalākaua, Liliʻuokalani, Likelike and Leleiohoku. In this mele, Mary Pukui states that it is the name of a person and a political song. Verse 1, stanza 1, Kākuhihewa was a chief in the "golden age" of Oʻahu. Stanza 8, Māmala is the spring at the entrance of Honolulu Harbor. Verse 2, stanza 4, Kūkulahale is the name of a Honolulu rain. Stanza 7, `I and Mahi were important families in Hawaiʻi. Translation by Mary Pukui