Nanea Kō Maka I Ka Leʻaleʻa - Traditional


Nanea kō maka i ka leʻaleʻa
I ka lawe ma luna ma lalo

Eia mai au ihu peleleu
Loaʻa i ka pani o kō leho nui
**(Loaʻa i ka pani o ka maʻi nui)

Pūliki kō lima i ka ʻōmole
Kuhi ʻoe ʻo ka paʻa ʻo ka hemo ia

Ma loko aku au o ka muʻumuʻu
I ka hemo ʻana mai, ua hinuhinu

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Nanea kō maka i ka leʻaleʻa

**alternate stanza

Content are your eyes with pleasure
Accepting above, holding back below

Here I come, the long nose
A cover for your large cowry shell
**(The opening gets the large member)

Your hand grips the bottle
You think it is secure, but it come loose

Within the muʻumuʻu was I
I reappeared, very shiny

Tell the story
Your eyes content with pleasure

**alternate stanza

Source: Recorded by Charles Davis, Translation by Vicki Iʻi