No Ke Ano Ahiahi - Traditional, Music by Eddie Kamae

No ke ano ahiahi ke aloha lā
I ka hāliʻaliʻa ʻana mai

O koʻu lā heo kēia lā
Ke lū mai nei nā peʻa

Ke hiu nei ka helēuma lā
Ua kau e ka hae ma hope

Huli aʻe ʻoe a hele kāua lā
Eia i ka moana lipolipo

Kau aku kāua a hoʻi lā
E ʻike iā Maleka ʻailana

Haʻina kō inoa no ke aliʻi lā
No ka lani Lunalilo he inoa  

Evening is the time I love when
Fond memories come to me

This is the day, the day of my departureUnfurl the sails

Lift the anchor now
The flag flutters astern 

Turn around and let's set sail
Into the vast ocean

Let us return
We have seen the land of America

Tell the name of the chief
The great one, Lunalilo is his name


Source: This original chant set to music by Eddie Kamae, recalls King Lunalilo's visit to America