No Ke Ano Ahiahi - Music by Eddie Kamae

No ke ano ahiahi ke aloha lā
I ka hāliʻaliʻa ʻana mai

O koʻu lā heo kēia lā
Ke lū mai nei nā peʻa

Ke hiu nei ka helēuma lā
Ua kau e ka hae ma hope

Huli aʻe ʻoe a hele kāua lā
Eia i ka moana lipolipo

Kau aku kāua a hoʻi lā
E ʻike iā Maleka ʻailana

Haʻina kō inoa no ke aliʻi lā
No ka lani Lunalilo he inoa  

Evening is the time I love when
Fond memories come to me

This is the day, the day I sail
Unfurl the sails

Lift the anchor now
The flag flutters astern 

Turn around and let's set sail
Into the vast ocean

Let us return
We have seen the land of America

Tell the name of the chief
The great one, Lunalilo is his name

Source: Myrna Kamae - This original chant set to music by Eddie Kamae, recalls King Lunalilo's visit to America. Iolani Luahine used to chant No Ke Ano Ahiahi. She and Eddie Kamae were great friends and one day she asked him to put music to the chant. Eddie did that plus worked with an Associate Minister from Kawaihao Church that used to be a seaman. Eddie wanted to get a feeling for what the sailors would call out. They came up with a kahea and you will hear it on the Sons of Hawaii "Five Faces" album and in other places with various versions. Eddie had Moe Keale do the kahea and Eddie sang the song. Most people think that was the way it was originally done, but the music, the kahea and the arrangement was Eddie Kamaeʻs. Only the words are traditional.