No Ka Mokukiakahi Ke Aloha - by Kealiʻi Reichel

No ka Mokukiakahi ke aloha, lā
Ka ʻeleu holo i ka moana.
Luʻu a iho aʻe, piʻi luna ka hope,
E paʻa lima pono i ka palekai!
 
Oʻolopü nā peʻa kapalili i ka maka,
Popohe i ka makani.
ʻOʻoleʻa ke kia, kuhi aʻe i ka lani,
Pou nemonemo i ka ʻehu kai.
 
uī, ʻeʻeʻina ka ʻoneki o lalo
Walawala ka pumi ma hope.
Pakīpakī ka maka ihu i ka huleilua,
A kuli i ka ʻāpohopoho.
 
Ha`ina `ia mai ka puana, lä
No ka Mokukiakahi ke aloha.
Ha`ina hou `ia mai ka puana, lä,
Ke `eleu holo i ka moana
For the one-masted ship is my affection
The one skilled at sailing o'er the sea.
The front dips down and sideways, the stern goes up,
Hold on firmly to the railings!
 
The engorged sails flutter in my face,
Filled by the wind.
The mast stands rigid, pointing heavenward,
Pole made slick by the seaspray.
 
The deck below creaks and squeaks,
The boom tilts backwards.
The prows' tip splashes in the rocking surges,
Until deafened by the slapping water against the hull.
 
Tell the refrain
For the beloved one-masted ship.
Tell the story again
Of the one skilled at sailing over the sea

Source: Kealiʻi Reichel album "Melelana" © 1999 Punahele, Inc.