Paʻahana (Busy) - Traditional 

He inoa kēia nō Paʻahana
Kaikamahine noho kuahiwi
Mele he inoa no Paʻahana
 
Naʻu i noho aku ia wao kele
Ia uka ʻiuʻiu Wahiawā
Mele he inoa no Paʻahana
 
ʻŌpae ʻoehaʻa o ke kahawai
ʻO ka hua o ke kuawa kaʻu ʻai ia
Mele he inoa no Paʻahana
 
Mai kuhi mai ʻoe ka makuahine
A he pono kēia e noho nei
Mele he inoa no Paʻahana
 
ʻO kahi muʻumuʻu pili i ka ʻili
ʻO ka lau lāʻī koʻu kapa ia
Mele he inoa no Paʻahana
 
Pīlali kukui kau lāʻau
Lau o ke pili koʻu hale ia
Mele he inoa no Paʻahana
 
I hume iho au ma ka pūhaka
I nalo iho hoʻi kahi hilahila
Mele he inoa no Paʻahana
 
I hoʻi iho hoʻi au e peʻe
ʻIke ʻē ʻia mai e ka ʻenemi
Mele he inoa no Paʻahana
 
Lawe ʻia aku au a i Mānana
Mākaʻikaʻi ʻia e ka malihini
Mele he inoa no Paʻahana
 
Haʻina ʻia mai ana ka puana
He mele he inoa no Paʻahana
Mele he inoa no Paʻahana
 
This is a name song for Paʻahana
The girl who lived in the hills
Namesong for Paʻahana
 
I lived in the rain forests in
The distant uplands of Wahiawā
Namesong for Paʻahana
 
Clawed shrimps of the streams and
Guava fruits my food
Namesong for Paʻahana
 
Don't think about the mother
I live here and am glad
Namesong for Paʻahana
 
A single muʻumuʻu clings to my skin
My blankets are ti leaves
Namesong for Paʻahana
 
Kukui gum on the trees
And pili grass my home
Namesong for Paʻahana
 
I bind my loins
And hide my private parts
Namesong for Paʻahana
 
I came and hid but was
Seen by the enemy
Namesong for Paʻahana
 
I was taken to Mānana
And visited by strangers
Namesong for Paʻahana
 
Tell the refrain
A song, a name for Paʻahana
Namesong for Paʻahana
 

Source: Na Mele o Hawaiʻi Nei by Elbert & Mahoe - This hula tells the story of a young girl mistreated by her stepmother. She ran away from home to the hills above Wahiawā where she lived on river shrimp and guava until she was found by a cowboy. She was taken to Mānana, the present site of Pearl City.