Pali O Ka Moa (Cliff of the Chicken) - Ellen Kalaukoa Naipo & Kapeka Kalaukoa Kamahoahoa 

A ka luna māua aʻe Kehoniʻ
ʻIke ʻia i ka nani aʻo Puakea
Kaʻu aku ka manaʻo o Honoipu
Ka uwea hao kila holo i ke kai

E aloha ʻia home aʻo Kanameʻe
ʻIa home hoʻokipa me ke aloha
I laila mākou e walea ai
Me na hoa anuhea o ka ʻinea

Hui:
Lae kaulana o ʻUpolu i ka mālie
Ke hoʻailona ʻāina ke Kaleponi
O ke kūkilakila mai aʻo Paliakamoa
Me ka neʻeneʻe mālie i ke kahakai
Two of us on the heights of Kehoni
See the beauty of Puakea
My thoughts go to Honoipu
The steel wire goes to the sea

Love for this home of Kanameʻe

This home of hospitality and love
There we ate and relaxed
With our friends after a day of hard work and were refreshed

Chorus:
Famous point of ʻUpolu in the calm
Resembles the land of California
Paliakamoa stands commanding
With the gentle movement at the water's edge

Source: Puluelo Park, Ski Kwiatkowski - Ellen Kalaukoa Naipo, the grandmother and Kapeka Kalaukoa Kamahoahoa, the grandaunt of Puluelo Park, composed Paliokamoa, also called Paliakamoa, during the late 1800's. This mele was first introduced by Robert Kahulanui Naipo, the oldest son of Ellen, at the Ka La Hikiola Church. Upolu is the northwest point on the island of Hawaii in close proximity to Kehoni, a peak in the Kohala range. Honoipu is a small inlet with a boat landing named Paliokamoa, where a steam engine powered cable, loaded and unloaded supplies from ships in the early part of the 20th century. Verse 1, stanza 4 refers to this cable at the landing. Kaname`e was the guardian star of Kaumuali`i of Kaua`i. Puluelo Park and her halau presented this mele at the 2002 Merry Monarch Festival in honor of her family