Pālolo - by Charles E. King 

Hoʻi ke aloha ai Pālolo
I ka ua Līlīlehua e kilihune nei
 
Ka ua no ia olu ka manaʻo
Hoʻoni aʻe nei i kuʻu puʻuwai
 
Kani a ka leo o ke kolohala
I ka ulu kukui honehone nei
 
Pumehana kāua i ke aloha
I ka pili i ke anu o ke kuahiwi
 
Ua lawa kāua e ke aloha
Honi iho nei hoʻi i ka puʻuwai

I laila no wau i ka pō nei
A ua paia kou puka i ka laka ia
 
Haʻina ʻia mai ana ka puana
I ka ua Līlīlehua e kilihune nei
My love returns to Pālolo
Where the Līlīlehua rain descends gently

The rain is soothing to my thoughts
Despite my pounding he

The melodious sound of the pheasant
In the kukui nut grove

Warmed by our love
We snuggle, the mountain is cold

Our love making has ended
Kisses return to remain in my heart

Last night I was there
Trapped by rain

Tell the refrain
The Līlīlehua rain descends gently

Source: King's Blue Book © 1917, 1943 - This mele pana is for Pālolo Valley, Oʻahu. Līlīlehua is the name of the rain. Verse 6 from Ea Collection. Translator unknown