Pili ʻAo ʻAo - John Meha

ʻO ka pōnaha iho a ke ao
Ka pipiʻo mālie maluna
ʻIke ʻoe i ka hana mikiʻala
Nowelo i ka pili ʻaoʻao

Hui:
Maikaʻi ke aloha o ka ipo
Hana mao ʻole i ka pu`uwai
Houhou luliʻi i ka poli
Nowelo i ka pili ʻaoʻao

A mau ka pilina ʻolu pono
Huli aʻe hoʻoheno mālie
Hanu liʻiliʻi aheahe
Nowelo ia ka pili ʻaoʻao

The clouds form a circle
And bend over from above
And you will see the clever doings
Of one who seeks to be close to one's side

Chorus:
Good is the love of the sweethearts
That ruthlessly attacks the heart
And pokes the bosom, little by little
So seeks one to be close to one's side

There is a close companionship
When one turns and quietly woos
Softly, quietly breathing
So seeks one to be close to one's side
Source: Pukui Collection - Translation by Mary Pukui