Puamana -Words by Charles Kekua Farden, Music by Irmgard `Äluli

Click Title to Access Midi File
 

Pua Mana kuʻu home i Lahaina
Me nā pua ʻala onaona
Kuʻu home i aloha ʻia

Kuʻu home i ka ulu o ka niu
ʻO ka niu kū kilakila
Napenape mālie

Home nani home i ka ʻae kai
Ke kônane a ka mahina
I ke kai hâwanawana

Haʻina ʻia mai ka puana
Kuʻu home i Lahaina
I piha me ka hauʻoli
Puamana is my home in Lahaina
With flowers so fragrant
Glistening my home is so loved
 
My home is surrounded by coconut trees
That stand majestically
Gently in the breezes
 
A beautiful home nestled along the shore
With the bright moon
Upon the whispering sea
  
Told is the refrain for my beloved home
Trees filled with much rustling
Happiness and joy

Source: "Kani ka pila! The musical legacy of Irmgard Kealiʻiwahinealohanohokahaopuamana Farden Aluli."- Composed in 1937 for the Farden family home in Lahaina. Research revealed this land was formerly owned by Chief Mana of Kauaʻi. Verse 2, each child planted and nourished their own coconut tree. Translated by Hailama Farden - © 1946, 57, 74, Criterion Music Corp. Music clip by Lani Lee