Pua Mikinolia - By Sylvester Kalama 

Aloha kuʻu pua mikinolia
I lohia I ka wai kūauhoe

Hoʻolono o ka leo o ke kāhuli
Ka ʻowē a ke wai ma ka piula

E hoʻi ke aloha i ka māwae
I ke kāwelu holu a Pāpiohuli

Puana aku au o mai ʻoe
'O naue i ka wai ma ka piula

My beloved magnolia blossom
With an intoxicating, scented nector

Listen to the soothing whistle of the kāhuli
And the murmur of the rain on the roof

Let us return to our lovemaking
On the soft grass mats of Pāpiohuli

I call to you, and you answer
As the rain continues on the roof

Source: Kealʻi Reichel CD "Kawaipunahele"