Pūpū A O ʻEwa (Shells of `Ewa) - Traditional

Hui:
Pūpū (aʻo ʻEwa) i ka nuʻa (nā kānaka)
E naue mai (a e ʻike)
I ka mea hou (o ka ʻāina)
Ahe ʻāina (ua kaulana)
Mai nā kūpuna mai
Alahula Puʻuloa he ala hele nō
Kaʻahupāhau, (Kaʻahupāhau)
Alahula Puʻuloa he ala hele nō
Kaʻahupāhau, Kaʻahupāhau

Nani Kaʻala hemolele i ka mālie
Kuahiwi kaulana aʻo ʻEwa
E kiʻi ana i ka makani o ka ʻāina
Hea ka Moaʻe eia au e ke aloha

Kilakila ʻo Polea noho i ka ʻolu
Ia home hoʻohihi a ka malihini
E walea ana i ka ʻolu o ke kiawe
I ka pā kolonahe a ke Kiu
Chorus
Shells of ʻEwa throngs of people
Coming to learn
The news of the land
A land famous
From the ancient times
All of Puʻuloa, the path trod upon byʻ
Kaʻahupāhauʻ
All of Pu`uloa, the path trod upon by
Kaʻahupāhau

Beautiful Kaʻala, sublime in the calm
Famous mountain of ʻEwa
That fetches the wind of the land
The tradewind calls, "here I am, beloved"

Majestic Polea in the coolness
Home delightful to visitors
Relaxing in the coolness of the kiawe
And the soft blowing of the Kiu wind

Source: Nā Mele `O Hawaiʻi Nei by Elbert & Mahoe, Olowalu Massacre by Aubrey Janion - The news of the land was the discovery of pearl oysters at Puʻuloa, the Hawaiian name for Pearl Harbor, that was protected by Kaʻahupāhau, the shark goddess. Kaʻala is the highest mountain on Oʻahu and Polea is located in ʻEwa. Nuʻa and naue in the chorus is often interchanged with nuku (mouth) and lawe (bring). Moaʻe is the name of a tradewind. In 1909, the Navy issued a $1.7 million contract for construction of the first Pearl Harbor dry dock. Kapuna Kanakeawe, a Hawaiian fisherman, told the contractor to build it in another location as the spot they selected was the home of Kaʻahupāhau. Work stopped after 3 months as things kept going wrong. Cement would not pour and the contractor could not pump water out of the dry dock. February 17, 1913, 2 years behind schedule, opening ceremonies were held. Then it exploded. One man was killed, $4,000,000 lost and 4 years of work demolished. Another contract was issued in November, 1914. As work progressed, the early warning given by Kanakeawe was remembered. Mrs. Puahi, a kahuna, was called, and instructed the foreman, David Richards, in the necessary rituals to appease Kaʻahupāhau and safeguard the project. After sacrifices were made, prayers chanted and rituals performed, the project was declared safe. When the bottom was pumped out, the skeleton of a 14-foot shark was discovered. Pearl Harbor was also the site of ancient Hawaiian fishponds. © 1962 Criterion Music Corp