Tūtū (Granny) - Queen Liliʻuokalani

Aia i Kaʻalaʻalaʻa
Kuʻu wahi kupuna wahine
Ua nui kona mau lā
ʻO ka noho ʻana i ke ao nei
 
Kana hana i ke kakahiaka
ʻO ka wehe i ka Paipala nui
Kiʻi akula i nā makaaniani
A penei e kau ai
  
Hui:
E aloha kākou iā ia
E mālama kākou iā tūtū
E hoʻano kākou iaia
Ko kākou kupuna wahine
  
A kau mai e ke ahiahi
Hoʻomākaukau e pule
Kiʻi akula i nā makaaniani
Auwē! Ua nalowale
  
Aia i kā lae
I ka lae kahi kau ai
Ua poina loa ʻia
I luna i ka lae

Queen Liliʻuokalani
There lived at Kaʻalaʻalaʻa
My aged, dear old grandmother
Her days were full of numbers
That she lived in this world of care
 
 Her first duty in the morning
Was to turn to the great Bible
Then searching for her glasses
She'd place them on her nose
  
Chorus:
Now we must all show her reverence
We must all love our dear Tūtū
We must do all to honor her
Our dear Grandma Tūtū
  
As the hour of eve drew near
She'd prepare for eve's devotion
And now seeks her glasses
But lo, they are not there
 
She had placed them on her forehead
High up above her brow
And there she soon fogot them
High up above her forehead

Source: Noelani Mahoe, Translation by Liliʻuokalani - Kaʻalaʻalaʻa is lower Nuʻuanu, below Maʻemaʻe hill. This hula was composed for a benefit program at Kaumakapili Church in Pālama. Maria Heleluhe danced the part of the tūtū and 7 little girls were the grandchildren. The queen taught the girls to sing the song with her and accompanied them on her guitar. The song received 5 encores and the performers were showered with money.