Borabora Nui


Bora Bora e
Te mihi nei au ia oe
Ta`u tiare taina i te po
Ore roa taua e ino
Ore roa taua e mo'e


Bridge:
Bora Bora e
Bora Bora nui e
Tau ra`a o te manu o te reva e
Aue ra ho`i bora bora iti e

Bora Bora e

 
Source: K Manuel collection