Tahiti Tahiti


Iaorana, Iaorana, Iaorana e
Te vahine Tahiti
Aue aue te nehenehe
Te vahine Tahiti
Tiare, tiare, tiare e
Mo`orea e
Aue aue te noanoa
Te tiare Mo`orea

Chorus:
To fare ni aue i Borabora nui e
Ua here au ia oe
Borabora e
Na te moana e
Ua reva ta'u tane iti e
Oe te arofa e
Ta`u tane iti e
Iaorana, iaorana, iaorana e

Source: Keone Manuel KM Polynesian Prod. Co