Uluhua Wale Au - Theresa Wilcox

Onaona ka uka o Kaʻala
Kuahiwi ʻau i ke kai
Hoʻomāhie mai ana i ka nahele
I ka nani o Kuwaipo
 
Hui:
Uluhua uluhua wale au
Uluhua i ka wai a ka nāulu
Ia wai nihi aʻe i na pali
Ka lewa mauka o Mikilua
 
ʻElua no puʻu i ʻoi aʻe
A Hālona e hiʻipoi nei
O ka uhiwai no me ka lalana
E kolu i ke onaona lāpana
Fragrant the upland of Kaʻala
Mountain reaching to the sea
Making delightful the woodland
With the beauty of Kuwaipo
 
Chorus:
Vexed, vexed am I
Vexed by sudden showers
Sweeping across the hillside
Floating past Mikilua

There are two great peaksā
Upheld by Hālona
Covered by mist and floating cloud
Scattering fragrance of night cestrum

Source: Kaʻala is the highest mountain on Oʻahu. Kuwaipo, Mikilua and Hālona are land sections in the Schofield-Waiʻanae area. Translated by Mary Pukui