Wai O Punalau (Waters of Punalau) - Words by Eliza Holt, Music by David Nape 

Malihini koʻu ʻike ʻana
I ka nui pono o ka manaʻo
ʻO ka honehone mai a ke wai
Poʻai ʻolu o Punalau

Hui:
Lipolipo ka wai o Punalau
Wai hoʻohihi a ka malihini
Kuʻu aku i laila kuʻupau
Nehe ʻolu i ka noe hāliʻi
 
Powehi ʻoe ke ʻike aku
Nolu ehu luhe i ka palai
ʻAuʻau i ka wai kaulana
Wai pōʻai ʻolu o Punalau
As a stranger I beheld
The object that broadens the mind
The soft murmuring of the waters
That gently swirl around Punalau
 
Chorus:
Dark is the water of Punalau
It is a pool that delights visitors
As it gushes and rushes forth
And gently whispers in the spreading mist
 
It appears misty
In its surroundings of drooping ferns
One can bathe in this famous water
That gently swirls around Punalau

Source: Hopkins Aloha Collection - Punalau is at Makapala, Kohala, Hawaiʻi. Translated by Mary Pukui