Waiheʻe - Traditional

He ʻiniki ā ke ʻiniki
He ʻiniki wela wela ka ke aloha
Huʻi e huʻi la hui ʻeha
Huʻi konikoni i ka puʻuwai

Pa mai ka makani kaulana
Kiliʻoʻopu aʻo Waiheʻe
Ko mai ke ala huʻi huʻi
Hoʻi hoʻi lau laʻiʻo Eleile

A pain, a pain
A burning pain of love
An ache, an ache, a throbbing ache
A throbbing ache in the heart

The famous wind blows
Kiliʻoʻopu of Waiheʻe
Wind borne is the pain
Return true love, come back to Eleile

Source: G. Cooke collection - Waiheʻe (liquid of the squid) and Eleile are places on Maui