Waikapū (Forbidden Waters) - Words & music by James Kahele

 
Waikapō makani kokolo lio
Makani houhou ʻili
ʻIniʻiniki mālie
 
Wailuku makani lawe mālie
Makani houhouʻili
ʻIniʻiniki mālie
 
Waiʻehu makani hoʻeha ʻili
Makani houhou ʻili
ʻIniʻiniki mālie
 
Waiheʻe makani kiliʻoʻopu
Makani houhou ʻili
ʻIniʻiniki mālie
 
Haʻina mai ana ka puana
Makani houhou ʻili
ʻIniʻiniki mālie
Waikapū has a swift blowing wind
Wind that pierces the skin
Gently pinching it
 
Wailuku has a gently blowing wind
Wind that pierces the skin
Gently pinching it
 
Waiʻehu has a wind that pricks the skin
Wind that pierces the skin
Gently pinching
 
Waiheʻe has a cool wind
Wind that pierces the skin
Gently pinching
 
This ends my song
Wind that pierces the skin
Gently pinching

 

Source: King's Hawaiian Melodies Copyright 1917, 43 Charles E. King - Translated by Mary Pukui