Waimānalo ʻĀina Kaulana - Traditional

Uluwehi Waimānalo ʻāina hoʻopulapula
Ipu ia like ala ona pua like ʻole

Hoʻokahi puʻuwai hoʻokahi manaʻo
ʻĀina aloha o ka lehulehu

Hanohano no ʻoe e Kalanianaʻole
Hoʻoko kauoha ʻoe nā ka hana pololei

Haʻawi ka mae maʻi e ia Waimānalo
Kokua like mai na mana Kahikolu

Kū kilakila nā home uʻi
Me ka kokua a nā mana lani

Haʻina kēia mele no Waimānalo
ʻĀina hoʻopulapula no Kalanianaʻole

Lush, Waimānalo, homestead land
Its fragrant flowers, incomparable

One heart, one thought
Land of love for the population

You are the glory of Kalanianaʻole
You fulfilled the trust with righteous deeds

Waimānalo gives health
Help and power comes from Trinity

Standing strong, the stalwart homes
With help from the heavenly powers

Tell this song of Waimānalo
Homestead land of Prince Kalanianaʻole


Source: G. Cooke collection, Translated by Kanani Mana